Kultur

Cirkusflätan

Cirkusartist framför en stenmur

Cirkusflätan är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt mellan Västra Götalands Regionen, Region Stockholm och Region Östergötland med stöd av Kulturrådet. Hösten 2022 gick ytterligare fyra regioner med i nätverket: Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Värmland och Region Västernorrland. Cirkusflätan har därför nu erbjudit residens till fyra artister/kompanier i de nytillkomna fyra regionerna i slutet av sommaren 2023. Vi hoppas att genom dessa olika residens kunna möta upp behov som finns i olika faser hos cirkusutövare.

Tillsammans strävar regionerna efter att sprida professionell cirkus samt att arbeta för att utövarna får bättre villkor. Vi har identifierat tre områden att samverka och stärka initialt; pedagogiskt perspektiv, utövarperspektiv samt arrangörsperspektiv.

Under 2023 kommer Region Jönköpings län att vara en av tre regioner som genomför residens. Under året kommer vi också göra en pedagogsatsning. Genom att erbjuda ett residens får platsen, organisationen eller en grupp invånare en större förståelse för vad cirkus som konstform kan vara och hur den kan upplevas. Som cirkusutövare får man en möjlighet att utveckla en egen process och skapa sammanhang med platsen.  

Målet är att skapa ännu mer samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige. 

Cirkusresidens i Tranås kommun 2023

Region Jönköpings län har i samarbete med Kultivera i Tranås tilldelat cirkusartisten Regina Baumann en residensplats mellan 4 -17 september 2023. Regina kommer då att vidareutforska i sitt soloprojekt ”Drömmar”.

Om Regina Baumann

Regina Baumann är ursprungligen från Norrland och är nu baserad i Stockholm. Hon tog sin examen på DOCH, Bachelor i cirkus i Stockholm 2010 (som idag går under namnet SKH). Och har sedan dess jobbat för alla möjliga kompanier runt om i världen och Sverige för bl.a. Cirque du Soleil i Las Vegas, turnerat med Cavalia, Mamma Mia The Party! På Tyrol, och varit med i flertalet produktioner med Cirkus Cirkör och mycket mer. Regina har jobbat konstnärligt och som cirkusartist mestadels för andra kompanier. Både i redan färdiga produktioner eller där man är med från första början och får vara med att skapa. Hon har alltid skapat sina egna akter. Det är de senaste åren Regina har fått inspiration för att även skapa något eget. Och har börjat drivas av att få sätta mina egna idéer på scen. 

Följande konstnärer tilldelades residens i de tre övriga regionerna: 

Region Skåne: Artisterna Mikkel och Hugo med projektet ROTOR.  
Region Västernorrland: Arenaslöjd
Region Värmland (ej klart)