Kultur

Prioriterade målsättningar: Samtida cirkus

Samtida cirkus är en konstart under stark utveckling med etablering av många nya aktörer i länet. Centralt för en fortsatt utveckling av konstarten är att stödja samverkan mellan aktörerna och att stärka förutsättningarna för att verka i länet. För att främja samtida cirkus i Jönköpings län behöver nätverk byggas både regionalt, nationellt och internationellt.

Region Jönköpings län ska:

 • etablera samtida cirkus genom att kartlägga konstnärer och spelplatser
 • skapa produktionsmöjligheter för yrkesverksamma cirkuskonstnärer
 • främja nätverk och mötesplatser för cirkusartister, producenter och arrangörer inom samtida cirkus

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)