Kultur

Utvecklingsprojekt

dansare
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar med att främja danskonsten genom olika utvecklingsprocesser och projekt.

Crossing Motion

Crossing Motion har under 3 år utforskat, utvecklat och fördjupat kunskapen kring interdisciplinär co-produktion. Projektet utforskar befintliga hierarkier, maktförflyttning och överlåtandet av ägandet i processen till alla deltagare i samskapandet.

Rapporten Samskapande är framtagen inom projektet Crossing motion av forskaren Annika Notér Hosshidar. Samskapande är en studie i konstnärlig process och ägandeskap med dansare och musiker med och utan normbrytande funktionalitet, och utgår från det konstnärliga arbetet.

Ladda ner rapporten Samskapande här (pdf-fil, 51314 kB)

Projektet har genomförts i samarbete mellan Kulturutveckling Dans Region Jönköpings län, Share music and performing arts, Stockholms konstnärliga högskola och Västmanlandsmusiken, med stöd av Kulturrådet.