Kultur

Utvecklingsprojekt

dansare
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar främjande av danskonsten genom olika utvecklingsprocesser och projekt.

Crossing Motion

Crossing Motion kommer under 3 år utforska, utveckla och fördjupa kunskapen kring interdisciplinär co-produktion. Projektet utforskar befintliga hierarkier, maktförflyttning och överlåtandet av ägandet i processen till alla deltagare i samskapandet.