Kultur

Prioriterade målsättningar: Dans

Region Jönköpings län arbetar med att sprida dans till hela länet. De regionala dansaktörerna ska tillsammans med kommunerna stimulera samverkan och samordning mellan lokala dansaktörer.

Dansutvecklingen i länet har stärkts genom samverkan mellan organisationer, institutioner, studieförbund, fria utövare och kommuner. I länet finns etablerade nätverk samt två stora scener.

Region Jönköpings län ska

 • stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet
 • främja möjligheter för danskonstnärer att etablera sig i Jönköpings län.

Dans omfattas även av de prioriterade målsättningarna för scenkonst

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)