Familjecentralen Nässjö (501 - 434B)

Bild på Familjecentralen Nässjö

Ombyggnad av lokaler i hus 09 i Nässjö Vårdcentrum plan 3 till Familjecentral.

  • Anläggning: F202 Nässjö
  • Storleksyta: 1222 kvadratmeter
  • Investeringsram: 33893 miljoner kronor
  • Kontakt: Helena Fries
  • Aktuellt skede: Förstudie
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning