Arbetsplatser

Hudkliniken som arbetsplats

Läkare ler och pratar med patient
Vi lägger stor vikt vid förbyggande arbete, forskning och utveckling Foto: Johan W Avby

Hudkliniken har mottagningar på tre orter i Region Jönköpings län. Här får du hjälpa patienter som har hudproblem av medelsvår och svår karaktär. Hudkliniken lägger stor vikt vid förbyggande arbete, forskning och utveckling.

Den här kompetensen söker vi

Vi söker löpande nya medarbetare till hudkliniken. Det som är aktuellt framgår i våra lediga jobb.

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete med gott kamratskap och en bra arbetsmiljö.

Du har möjlighet att inrikta dig på olika patientgrupper, allt utifrån ditt intresse. Du arbetar självständigt med behandlingar efter läkares ordination, och som sjuksköterska har du egen mottagning.

Hudkliniken är en liten klinik med bra sammanhållning, där vi alla har gemensamma mål för verksamheten.

Det här får du arbeta med

På hudmottagningarna i Region Jönköpings län bedriver vi specialistvård. Många av våra patienter har tumörsjukdomar, psoriasis, eksem, svårläkta sår eller sexuellt överförbara infektioner.

Vårt mobila hudteam ger stöd till personal som har hand om hudpatienter och som vårdas på andra enheter.

På STI-mottagningarna (sexually transmitted infections) behandlar vi personer som har sexuellt överförda infektioner, både inom och utanför ramen för smittskyddslagen.

De här yrkena finns hos oss

Hudkliniken har ett 60-tal medarbetare med yrken som

  • kurator
  • läkare
  • sjuksköterska
  • undersköterska
  • vårdadministratör.

Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Vi värderar engagemang, och hos oss är alla medarbetare engagerade i förbättringsarbeten i tvärprofessionella team.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Vi har en omfattande undervisningsverksamhet för både studenter och personal. Klinikens forskning och utvecklingsarbete syftar till bästa vård för våra patienter.

Vi har en gemensam mottagning med öron-, näs- och halskliniken och ett väl utvecklat samarbete.

Inriktning och verksamhet

På hudkliniken arbetar vi främst med öppenvård. Vi har cirka 16000 läkarbesök och cirka 13000 sjukvårdande besök varje år.

Våra behandlingsenheter är väl rustade för olika former av ljusbehandling, bad och sårvård.

Hudkliniken har tre vårdplatser med femdygnsvård. 

Slutenvården bedriver vi i samarbete med infektionskliniken.

Här finns vi

Hudkliniken är en länsklinik med hudmottagningar, STI-mottagningar och behandlingsenheter i Jönköping, Nässjö och Värnamo.

Organisatoriskt tillhör hudkliniken verksamhetsområde medicinsk vård i Region Jönköpings län.