Förtroende­valda politiker

Förtroende­valda politiker

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet

Regionråd

Regionens heltidsanställda politiker kallas regionråd och ingår bland annat i regionstyrelsen. Det finns fyra regionråd från den politiska ledningen, och två från oppositionen.

Regionråd 2019-2022

  • Maria Frisk, Kristdemokraterna, regionråd
  • Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, regionråd
  • Rachel De Basso, Socialdemokraterna, regionråd
  • Rune Backlund, Centerpartiet, regionråd
  • Malin Wengholm, Moderaterna, regionråd
  • Dan Sylvebo, Moderaterna, regionråd

Vem ansvarar för vad?

Politiker från partier i den politiska ledningen har ansvar för olika områden:

  • Maria Frisk, Kristdemokraterna, ordförande i Regionstyrelsen 
  • Rachel De Basso, Socialdemokraterna, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
  • Rune Backlund, Centerpartiet, ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
  • Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Ledamöter

Regionfullmäktige har 81 ledamöter. De flesta av dem är fritidspolitiker, och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten.

Ledamöter i regionfullmäktige/regionstyrelse/nämnder och övriga politiska organ(Extern länk)