Nära dig - för ett bra liv i en attraktiv region

Magasinet Nära dig ger en inblick i Region Jönköpings läns breda verksamhet och presenterar vår organisation på ett mångsidigt sätt. Magasinet berättar om Jönköpings län som den bästa platsen att växa upp, leva och verka på. Nära dig kommer ut två gånger om året, i juni och i december, och distribueras till länets invånare som samhällsinformation.