Tidningar

Region Jönköpings län ger regelbundet ut invånartidningen För ett bra liv i en attraktiv region, personaltidningen Pulsen och taltidningen Talade regionnyheter.

Tidningarna är viktiga kanaler för information till länsbor och medarbetare och ett komplement till vår kommunikation i digitala medier.