Kultur

Prioriterade målsättningar scenkonst

Region Jönköpings läns uppdrag är att genom strategiskt stöd, samordning och i dialog med nyckelaktörer arbeta för att stärka scenkonstens ställning i Jönköpings län, och skapa förutsättningar för de scenkonstnärer som verkar i området.

Scenkonstområdet i Jönköpings län består av institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer inom bland annat teater, dans, musik och samtida cirkus. Här finns också de kommunala kulturskolorna, studieförbund, kulturella amatörgrupper och konstnärliga utbildningar på folkhögskole- och yrkreshögskolenivå.

Region Jönköpings län ska 

  • öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter och utbud
  • främja barns och ungas möte med scenkonsten
  • främja samverkan mellan institutionerna, de fria professionella och ideella scenkonsaktörerna och kommunerna.
  • förstärka strukturen för samverkan
  • verka för en sammanhållen utbildningskedja
  • kompetensutveckla arrangörer