Biblioteken i samhället

Flicka vid lånedisk
Vi vill att biblioteksarenan ska utvecklas - för att alla invånare ska få tillgång till föränderliga, intelligenta och tillgängliga rum som inspirerar till läsning. Foto: Johan W Avby

Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter och är viktiga aktörer i sitt lokala sammanhang.

Grunden för folkbibliotekens verksamhet är personalen, som förmedlar tjänster, medier och upplevelser genom att möta användare både digitalt och fysiskt. I ett samhälle i ständig förändring utvecklas bibliotekens verksamhet utifrån användarnas behov.

Biblioteksutveckling ska:

  • stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för folkbiblioteken
  • stimulera ett ökat lärande och nya arbetssätt för att stärka folkbibliotekens förmåga att möta förändringar och utvecklas hållbart
  • utforska och synliggöra bibliotekens demokratiska uppdrag tillsammans med folkbiblioteken
  • stödja metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nya användare
  • stödja folkbibliotekens barnrättsarbete med särskilt fokus på barns delaktighet och inflytande.

Utvecklingsprocesser

Pågående processer är:

  • Bibliotekens demokratiska uppdrag
  • Nationella minoriteter och minoritetsspråk