Kultur

Bild och form

Fotograf: Johan W Avby

Det regionala uppdraget för bild- och formverksamheten är att på olika sätt främja konsten i Jönköpings län. Verksamheten är uppdelad i en utvecklings- och gestaltningsdel.

Bild och form: Utveckling

Läs mer om Region Jönköpings läns arbete med den strategiska utvecklingen av samtidskonsten i Jönköpings län.

Bild och form: Gestaltning

Läs mer om gestaltningsuppdrag och inköp av konst till Region Jönköpings läns lokaler.