Utveckling

Kvinna som föreläser
Föredrag av konstnären och Turnerpristagaren Susan Philipsz, inom ramen för Art Talks i Rum 203.

Det regionala uppdraget är att bevaka, tillgängliggöra samt stärka samtidskonsten i länet.

Bild och form utveckling, arbetar med kunskapsöverförande insatser, samarbetsprojekt och med den strategiska utvecklingen av samtidskonsten i länet. Vi stöttar också olika konst- och utställningsprojekt, Artist-in-residencies och erbjuder olika typer av stipendier för produktioner.

Prioriterade målsättningar bild och form

Våra utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt och processer för att stärka och utveckla samtidskonsten i Jönköpings län, interregionalt och internationellt kan du läsa om på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län.

Några av de projekt som vi driver just nu är:

Art Talks

Nya Småland

Konstrazzia

Konstnärsresidenser

Medverkans- och utställningsersättning

Region Jönköpings län tillämpar det statliga medverkans- och utställningsersättning (MU-avtal). Ramavtalet ska följas då en konstnär ställer ut eller på annat sätt, bjuds in för att medverka.

Medverkans- och utställningsersättning

Stipendier och stöd för konstnärer och konstaktörer 

Konstnärer kan söka olika former av bidrag från Region Jönköpings län såsom arbetsstipendier, ateljéstipendium, Paul Petersonstipendiet för konststuderande. Dessa bidrag utgör ett viktigt stöd till produktionskostnader och konstnärlig utveckling för konstnärer med länsanknytning.

På sikt hoppas vi inom ramen för det interregionala samtidskonstprojektet Nya Småland även inrätta ett utbytesprogram med Soap Factory i Minneapolis, USA, där länsverksamma konstnärer erbjuds en arbetsvistelse i USA årligen.

Bidrag och finansiering inom bild och form, Utveckling i Jönköpings län