Dansbänkar

Tänk dig att uppleva dans utanför scenen, på en plats där ingen tidigare har upplevt dans! På väg hem från mataffären, på springrundan eller söndagspromenaden. DANSSpår presenterar nu Dansbänkar.

En Dansbänk är en digital dansupplevelse som syftar till att göra den professionella danskonsten tillgänglig för alla invånare i Jönköpings län. På flera ställen runt om i länet har danskonstnärer och koreografer skapat dansverk som har filmats, och som är specifika för just den platsen. Filmerna skiljer sig åt och du som besökare får möta olika antal dansare, olika dansstilar och både professionella dansare och amatörer. Eftersom verken är platsspecifika behöver du ta dig till precis den plats där verket skapades för att ta del av upplevelsen. På plats finns en QR-kod som scannas med mobilen. Nu kan du möta dansen!
 
Dansbänkarna är ett pågående arbete. Några av bänkarna lanseras i december i år, och hösten 2021 sker en stor lansering av alla bänkar. Fler dansbänkar kommer att släppas även efter den stora lanseringen. Dansbänken är en idé utvecklad av DANSSpår, Kultur och utveckling Dans, Region Jönköpings län. Arbetet sker i samarbete med flera av länets kommuner.

Läs mer om DANSspår