Kultur

Prioriterade målsättningar dans

Region Jönköpings län arbetar med att sprida dans till hela länet. De regionala dansaktörerna ska tillsammans med kommunerna stimulera samverkan och samordning mellan lokala dansaktörer.

Dansutvecklingen i länet har stärkts genom samverkan mellan organisationer, institutioner, studieförbund, fria utövare och kommuner. I länet finns etablerade nätverk samt två stora scener.

Region Jönköpings län ska

  • stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet
  • ffrämja möjligheter för danskonstnärer att etablera sig i Jönköpings län.

Dans omfattas även av de prioriterade målsättningarna för scenkonst