Utvecklingsprojekt

dansare
Under 2016 genomförde kultur och utveckling dans Region Jönköpings län forskningsprojektet DANSResearch tillsammans med ShareMusic & Performing Arts samt Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Projektet bidrog med ökad kunskap om hur vi kan möta olika behov samt främja diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning, både i länet och nationellt. Foto: Johan W Avby
dansareKvinna som dansar

Region Jönköpings län arbetar främjande av danskonsten genom olika utvecklingsprocesser och projekt.

DansResearch

En närstudie av ett konstnärligt arbete, som utmanar de traditionella normerna, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning.