Kultur

Film

Illustration av människor  som spelar in film utanför en biograf.
Region Jönköpings län ger stöd till regionala kortfilms- och dokumentärproduktioner. Foto: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Det regionala uppdraget är att vara ett nav för länets filmkulturella insatser inom pedagogik, produktion samt visning.

Vi arbetar därför med filmkulturella insatser och stöd till regional kortfilms- och dokumentärfilmsproduktioner samt värnar om de regionala biografernas utveckling i en brytningstid mellan analog och digital teknik.

Prioriterade målsättningar film

Nyhetsbrev

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev, fyll i nedanstående formulär:

Prenumerera på nyhetsbrev film (Extern länk)

Här hittar du vårt senaste nyhetsbrev för Januari 2024.

Nyhetsbrev Film Januari 2024 (Extern länk)

PING kortfilmstävling

Ping är en kortfilmstävling och mötesplats för filmare och filmintresserade i Jönköpings län. Mellan 27 april- 16 augusti kan filmare skicka in sin film för att vara med och tävla.

Kortfilmerna visas och tävlar i Ping filmfestival som går av stapeln på Folkets Bio i Jönköping lördagen 16 september. Bedömningen av bidragen görs av en jury. Filmerna som går vidare till Novemberfestivalen har också chans att gå vidare till internationella festivaler. Läs mer om Ping.

Filmpedagogik

Filmpedagogik ger nya kommunikationsvägar i de lärande processerna. Filmpedagogiken ger barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och att stärker deras kunskaper om filmens språk och uppbyggnad.

Filmpedagogik

Filmproduktion

Genom att ge coaching och teknikstöd och bygga nätverk stöttar vi filmproduktioner runt om i länet. Insatserna är främst riktade till unga filmare.

Filmproduktion

Filmvisning

Den digitala tekniken skapar tillgänglighet till nya visningsplatser, nya uttryck och berättelser. Genom filmfestivaler och filmtävlingar ger vi unga filmare stöd och bidrar till att hitta regionala talanger.

Filmvisning