Kultur

Prioriterade målsättningar film

Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län. Det finns en större efterfrågan och det produceras mer film och rörlig bild än någonsin tidigare.

Region Jönköpings län arbetar med film och rörlig vild med fokus på barn och unga, filmpedagogik, medie- och informationskunnighet, filmskapare, filmproduktion, visning och spridning av film.

Region Jönköpings län ska

  • stärka förutsättningarna för större filmproduktioner
  • etablera en regional filmpolitik inom film och rörlig bild för hela länet
  • främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
  • utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig bild
  • verka för att alla barn och unga ska ges möjlighet att skapa, se och analysera film och rörlig bild