Slöjdklubb för barn

Hopprep
Slöjdklubbens verksamhet bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna. Att slöjda är ett sätt att lära sig behärska sin kropp, förstå att man kan göra själv, lösa problem och göra det man vill.

Slöjdklubben är en klubb för slöjdintresserade 7-14 åringar. Slöjdklubben är rikstäckande men består av lokala klubbar runt om i landet där man träffas och slöjdar.

Slöjdklubben i Jönköping

Dag och tid: Onsdagar klockan 16.30-19.00, 7 ggr varannan vecka.

Plats: Hemslöjdens Hus, Hus B9, Länssjukhuset Ryhov

Kontakt: Filippa Boqvist 010-242 59 96 eller hemslojd@rjl.se

Arrangör: Jönköpings läns hemslöjdsförbund och Kulturutveckling - Region Jönköpings län. 

Slöjdklubben i Habo

Kontakt: Anna Kjellander, 0733-70 19 18, anna@annakj.se 

Slöjdklubben i Tranås

Kontakt: Tranås Slöjdförening Matilda Forsärla 0739-39 43 87 eller Elisabeth Linderfalk, 0706-56 71 83,  slojditranas@gmail.com