Utställningar om hemslöjd

Tygremsor

Utställningar kan vara många olika saker. Det kan betyda att lyfta in omvärlden eller lyfta fram det lokala. Det kan handla om små detaljer eller stora frågor men syftet är alltid att inspirera, väcka frågor och tankar, engagera, skapa mötesplatser och ge ny kunskap.

Vi sätter ljuset på

Vi sätter ljuset på är en serie utställningar i Hemslöjdens Hus som lyfter fram lokala hemslöjdsutövare.

Utställningar Vi sätter ljuset på, Utveckling Jönköpings län

Homo Hortus, en del av Slingan

Homo Hortus ingå i natur- och kulturstigen Slingan runt Länssjukhuset Ryhov. Homo Hortus är en trädgårdsutställning i parken bakom Hemslöjdens Hus. Utställningen ändrar utseende med årstidernas växlingar.

Utställningen Homo Hortus

Natur- och kulturstigen Slingan