Kultur

Feriepraktik inom kultur

Bildcollage: En person som filmar med en videokamera, konstverk i form av en hand målad i regnbågsfärgerna, en kvinna och en man dansar.
Foto: Johan W Avby. Foto övre höger: Åsa Rosén, verk av Ester Hallman.

Region Jönköpings län erbjuder varje år möjligheten för ungdomar att ha feriepraktik inom olika kulturella områden. Detta gör vi på två sätt.

Projektmedel till kommuner, föreningar och organisationer

Varje år kan kommuner, föreningar och organisationer ansöka om medel från oss för att kunna anställa feriepraktikanter i sin verksamhet. Feriepraktiken ska vara kulturinriktad. Genom detta bidrar vi till att stärka kulturinriktade verksamheter och föreningar och skapa möjligheter till ökad aktivitet under sommarmånaderna, vilket gynnar hela civilsamhället.

Läs mer om projektmedel för feriepraktik kultur här

Ansökan för 2024 är stängd. 

Kultursommar och höstlovspraktik

Vi samordnar också Kultursommar och feriepraktik på höstlovet, inom ramarna för feriepraktik för ungdomar mellan 15–19 år. Genom detta ges en möjlighet att testa hur det är att jobba inom ett visst kulturområde. Tillsammans med professionella handledare får deltagarna utveckla sitt konstnärliga intresse inom olika konstområden. Deltagarna får ny kunskap, tid för eget skapande och en upplevelse tillsammans med andra unga som har samma intresse. Feriepraktik finns just nu inom områdena film, dans, slöjd, cirkus, spelskapande och konst.

Läs mer kultursommar 2024 här

Ansökan för 2024 är stängd.