Litterär professionalisering

Två kvinnor
Författarna Mel Perry från Wales och Inês Lampreia från Portugal höll i samband med Tranås at the Fringe ett seminarium om Young Writers Lab och hur unga kan inspireras att skriva skönlitteratur. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län vill stimulera utövandet av litteratur i länet, bland annat genom att ge tillgång till professionella aktörer.

Som en följd av att litteraturen tidigare inte betraktats som en konstform och därför inte givits speciellt utrymme finns en ytterst begränsad spetsverksamhet i Jönköpings län. Region Jönköpings län vill satsa på det avancerade skönlitterära skrivandet och på professionella aktörer inom området.

Likaså vill vi etablera litteraturhistoriskt förankrade författare som verkat i länet som skrivande förebilder.

Litteraturen samverkar på ett naturligt sätt med andra konstformer och måste inta sin naturliga plats som en konstform bland andra.

Region Jönköpings län vill verka för professionalisering hos de litterära utövarna.

Bibliotek

Biblioteken i Jönköpings län utgör ett nät av litteraturhus och deras insatser för litteraturen som konstform kan inte överskattas. Tillsammans med skrivandet utgör läsande grunden till utveckling mot skrivandets professionalitet.

Länets bibliotek stärker således litteraturintresserade med kompetenser som är helt fundamentala för att växa som skribent och författare:

  • Kompetent personal
  • Medier, föredömen och läromaterial i skrivande
  • Författare som besöker biblioteket
  • Diskussioner runt berättelser i cirklar och under samtal
  • Skrivarworkshops och skrivarutbildningar
  • Kompetens att göra sökningar på olika nivåer
  • Tillgång till möteslokaler

Läslust – gemensam läsfrämjandeplan för Jönköpings län 2018-2022