Kultur

Prioriterade målsättningar: litteratur

Man i keps som skriver med kritor på gatan.
Hos de litterära sällskapen, föreningarna och litteraturfestivalarrangörerna finns ett kvalitetstänkande och intresse för professionellt författande som Region Jönköpings län vill stärka och lyfta fram Foto: Johan W Avby

Litteraturen skärper förmågan till kritiskt tänkande, skapar förutsättningar för inlevelse och förståelse för andra människor, utökar ordförrådet, stimulerar fantasin och skänker njutning och glädje.

De nationella målen för litteratur och läsfrämjande slår fast att alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Region Jönköpings län ska

 • främja litterära verksamheter för barn och unga
 • se över och justera bidragssystem och stipendier till författare
 • omvärldsbevaka andra finansierings- och publiceringsformer
 • stärka, och vid behov skapa, lokala och regionala nätverk för verksamma inom litteraturområdet
 • stärka arenor för professionella författare, även scenkonstnärligt och tväkonstnärligt

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)