Kultur

Cirkusflätan

Bild där det står Cirkusflätan i tjocka svartvita bokstäver.

Cirkusflätan är ett interregionalt samarbete och samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige. Ett treårigt projekt som startades av Region Östergötland, Region Stockholm och Region Västra Götaland. Under det tredje året tillkom Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Västernorrland samt Region Värmland.

Tillsammans strävar regionerna efter att sprida professionell cirkus samt att arbeta för att utövarna får bättre villkor. Vi har identifierat tre områden att samverka och stärka initialt; pedagogiskt perspektiv, utövarperspektiv samt arrangörsperspektiv.

Under 2023 kommer Region Jönköpings län att vara en av tre regioner som genomför residens. Under året kommer vi också göra en pedagogsatsning.

Residens x 3 regioner

Cirkusflätan erbjuder tre olika residens i tre olika regioner under sommaren 2023. Förhoppningen är att vi genom de olika residenser kan möta upp behoven som finns i olika faser hos cirkusutövare.

Residensmottagaren erhåller ett stöd på 50 000 kr (per residens) som kan användas som stöd i produktionskostnad och/eller stöd till aktörerna. Stöd för transportkostnader tillkommer på 10 000 kr per residens. Boende ingår.

Anmälan för 2023 är stängd.