Kultur

Prioriterade målsättningar Samtida cirkus

För att främja samtida cirkus i Jönköpings län behöver nätverk byggas både regionalt, nationellt och internationellt.

JONK! Scenkonst är en ideell kulturförening med inriktning mot samtida cirkus som samverjar med Region Jönköpings län och so har presenterat nationella och internationella konstnärer inom cirkus, dans och teater i flertalet av länets kommuner. 

Region Jönköpings län ska:

  • etablera samtida cirkus genom att kartlägga konstnärer och spelplatser
  • skapa produktionsmöjligheter för yrkesverksamma cirkuskonstnärer
  • främja nätverk och mötesplatser för cirkusartister, producenter och arrangörer inom samtida cirkus