Akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Akutpersonal tar hand om en patient
På en akutklinik garanteras du ett spännande arbete i ett högt tempo. Du vet aldrig vad som väntar dig under ett arbetspass. Foto: Johan W Avby

Akutkliniken har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas hand om på övriga vårdnivåer, såsom primärvård eller planerad mottagning. Vi är en stödjande funktion i de processer på sjukhuset där de olika klinikernas akuta patienter behandlas och diagnostiseras. Hos oss finns sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer anställda. De utgör alla en viktig del i att skapa säker vård för våra invånare. Akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping består av en akutmottagning, en akutvårdsavdelning och en vårdadministrativ enhet som arbetar dygnet runt, årets alla dagar.

Vi erbjuder dig

Hos oss får du snabba växlingar i arbetstempo, stor variation i arbetet, ett tvärprofessionellt arbetssätt och utveckling i din yrkesroll. Uppskattar du dessa delar kommer du att trivas på akutkliniken. På en akutklinik vet du aldrig vad som väntar dig under arbetsdagen. Det kan variera snabbt från lugnt till högt tempo.

Eftersom vi har en komplex verksamhet är det en fördel om du har jobbat ett antal år inom akutsjukvård, innan du kommer till oss, det skapar trygghet för patienterna.

Som medarbetare på akutkliniken arbetar du självständigt med stort egenansvar. Arbetet kräver också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer. På akutkliniken arbetar vi i team och får varje dag nya patienter att bedöma och nya utmaningar att lösa. Vi möter patienter i alla åldrar och varje individ är unik. Vi strävar alltid efter god och säker vård samt att ge ett professionellt bemötande.

Yrken hos oss

  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Vi tar hand om, diagnostiserar och behandlar patienter vid akut sjukdom och olycksfall. De läkare som arbetar hos oss är anställda av respektive klinik.

På akutmottagningen bedömer vi patientens behov av vård, prioriterar och behandlar många olika sjukdomstillstånd. Till oss kommer personer som har besvär med hjärtat eller andningen, personer som har fått en stroke, en svår infektion, svår buksmärta eller råkat ut för en trafikolycka. Därför är det viktigt att vi har medarbetare med många olika specialiteter. Vi behöver också vara uppdaterade på förändrade behandlingsriktlinjer inom de olika specialiteterna.

Våra medarbetare på akutvårdsavdelningen vårdar patienter som är i behov av mer utförlig utredning och observation. Här finns en övervakningsenhet för svårt sjuka patienter som är i behov av ständig observation.

Den vårdadministrativa enheten är gemensam för regionens tre akutkliniker och servar med patientdokumentation dygnet runt för att bidra till en hög patientsäkerhet. Vårdadministratörerna har ett utvecklande arbete och ett samarbete med all vårdpersonal.

Då vi ser oss som en klinik är utbyte av erfarenheter från de olika enheterna viktig. Det finns därför möjlighet att kunna få arbeta på både akutmottagning och akutvårdsavdelning för att bredda kompetensen hos våra medarbetare.

Vi utvecklar och utvecklas

På akutkliniken arbetar vi med att identifiera och fånga upp förbättringsförslag för att utveckla vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med förbättringar och tar till vara de synpunkter våra kunder och medarbetare delger oss. Vi utbildar kontinuerligt vår personal inom olika områden med våra invånares bästa i fokus.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att utveckla sin kompetens inom akutsjukvård. Vi har kontinuerligt internutbildningar och det finns även specialistutbildning att ta del av. En del av dessa utbildningar sker på betald arbetstid, så kallad utbildningsanställning.

Akutklinikernas vårdadministratörer kvalitetsgranskar kontinuerligt patientdokumentationen för att patienten ska kunna läsa och förstå sin egen journal. Det sker också ett kontinuerligt samarbete med de olika kliniker vars läkare tjänstgör på akutkliniken för att förbättra den dokumentation som finns kring varje vårdkontakt.