Barnkliniken som arbetsplats

Barn lyssnar på sitt eget hjärta med stetoskop
Här vill vi ständigt utveckla oss och bli ännu bättre. Lärande och förbättringsarbeten pågår hela tiden inom olika områden. Foto: Johan W Avby

Barnkliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och har cirka 190 medarbetare. Vi är länets enda somatiska slutenvårdsklinik för barn i åldern 0–18 år och Sveriges största barnklinik utanför universitetsklinikerna.

Vi erbjuder

Som medarbetare hos oss får du arbeta med barn och familjer på en klinik som är ett sjukhus i sjukhuset. Det är ett omväxlande arbete med möjlighet till både bredd och djup. I undersökningar anger våra medarbetare i hög grad att de trivs. Vi har en genomtänkt strategi när det gäller kompetensutveckling med återkommande internutbildning. Där tränar vi bland annat teamarbete, samarbete och kommunikation med hjälp av simulerade övningar på Metodikum (Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering). Sedan 2019 är barnkliniken en universitetssjukvårdsenhet.

Yrken hos oss

  • barnsköterska
  • läkare
  • sjuksköterskor och specialistsjuksköterska
  • specialpedagoger
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Vi har en bred verksamhet med ett planerat spår (mottagning, dagsjukvård, lekterapi), ett akutspår (barnavdelning, barnakutmottagning), ett neonatalspår (intensivvård, mottagning, dagsjukvård) och ett administrativt spår med vårdadministration. Vi strävar efter att alla barn som behöver sjukhusvård ska vårdas i en miljö som är anpassad för barn och av personal som är van att bemöta barn. Detta gäller även de barn som vårdas för en diagnos som hanteras av en kirurg-, ortoped-, ögon-, öron- eller hudläkare, det kallas sammanförd barnsjukvård. Vi har hand om all neonatalvård inklusive intensivvård av nyfödda barn i länet. Barn med kroniska sjukdomar får behandlingar och kontroller genomförda på barnklinikens mottagning och dagsjukvård. Vi har en lång tradition av att arbeta i processteam bestående av olika professioner. Vi samarbetar även med många olika aktörer för att vården ska bli så bra som möjligt för barn och familj. Lekterapin ingår i klinikens verksamhet och är en specialpedagogisk verksamhet, en frizon i vårdmiljön. De skolpliktiga barnen erbjuds undervisning på sjukhuset.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi har stor vana av att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten. Lärande och handledning är en definierad process, och handledning av studenter/elever ingår som en del i arbetet hos oss. Förbättringsarbeten pågår hela tiden inom olika områden. Kliniken uppmuntrar till forskning och har flera anställda som disputerat.