Arbetsplatser

Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Vårdpersonal som pratar
Foto: Johan W Avby

Cancersjukvården ska minska dödlighet och sjuklighet samt öka överlevnad och livskvalitén. Redan idag botas många cancerpatienter och många kan leva länge med sin cancer. Men målet är att behandlingsresultaten ständigt skall förbättras.

Den här kompetensen söker vi 

Vi söker vårdadministratörer, undersköterskor, sjuksköterskor, ST-läkare, onkologer och sjukhusfysiker.

Därför ska du jobba hos oss

Onkologi är ett spännande verksamhetsområde där utvecklingen är intensiv. Vi blir allt bättre på att bota och lindra.

Verksamheten innehåller det mesta från sjukhusets mest avancerade utrustning för strålbehandling till komplexa målstyrda läkemedel och hela patientspektrat från mer eller mindre symtomfria patienter till svårt sjuka patienter.

Här finns stora möjligheter till lärande och utveckling i syfte att förbättra för patienter med cancer.

Det här får du arbeta med

Några av de vanligare cancersjukdomarna som behandlas är bröstcancer, prostatacancer och cancer i mag- tarmkanalen. Vi arbetar i team där medarbetare från olika professioner ingår. För att patienten ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt strävar vi mot en personcentrerad vård.

Personalen är van att svara på frågor om cancersjukdomar. De flesta frågor handlar om hur behandlingen fungerar men många handlar också om vilka biverkningar som är sannolika. 

Så här arbetar vi 

Vårt uppdrag är att ta emot patienter med cancer i första hand från Region Jönköpings län.
Vi tillhandahåller

 • icke-kirurgisk behandling av cancer (strålbehandling, cytostatika, målinriktade läkemedel, immunterapi, hormonbehandling) med tillhörande uppföljning
 • vård av patienter med behandlingsrelaterade biverkningar
 • patienter som behöver vara inneliggande under behandlingen.

Andra uppdrag är att

 • medverka vid cancerutredning och verka för tidig diagnostik
 • behandla och förebygga smärta och andra symtom av cancersjukdom
 • bedriva primär och sekundär prevention i form av onkogenetisk rådgivning, information- och kunskapsspridning samt undervisning
 • bidra till fysisk, psykisk och social rehabilitering
 • ansvara för strålskydd och sjukhusfysikalisk service i hela regionen
 • bedriva kliniska studier via vår kliniska prövningsenhet (KPE)
 • bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete och vetenskaplig cancerforskning
 • utbilda läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal i klinisk onkologi och radiofysik.

Vårt mål är att bota och lindra sjukdom och därmed bidra till en bra livskvalitet för våra patienter. Målet är också att behandlingsresultaten ständigt ska förbättras.

Yrken i regionen 

Det här värderar vi högt 

Vi värderar goda medicinska resultat, ett personcentrerat arbetssätt och möjlighet för medarbetare att förverkliga idéer om utveckling och driva förbättringsarbete.

Det är viktigt att ledare och medarbetare har fokus på en god arbetsmiljö, vilket skapar trivsel på jobbet.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Onkologkliniken har 125 medarbetare med yrken som

 • vårdadministratörer
 • undersköterskor
 • sjuksköterskor
 • radiofysikassistent
 • sjukhusfysiker
 • läkare 

Vi verkar för att sjuksköterskor ska ha specialistkompetens inom onkologi och strålbehandling.

Onkologkliniken är också forskningsaktiv för att bidra till bättre behandling och omvårdnad i framtiden.

Här finns vi

Onkologkliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Organisatoriskt tillhör onkologkliniken verksamhetsområde kirurgisk vård i Region Jönköpings län.