Biblioteksutveckling

En liten barn sitter och läser böcker.
Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling, för att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Foto: Johan Werner Avby

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län har i uppdrag att i nära dialog med folkbiblioteken i länets kommuner främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Den regionala biblioteksverksamheten verkar utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar. Syftet är att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. 

Regional biblioteksplan 2018-2020(pdf-fil)
Den regionala biblioteksplanen är förlängd till 2022.

Regional biblioteksverksamhet söker och förmedlar nya kunskaper samt prövar nya metoder för att stimulera utveckling och främja samverkan. Biblioteksutveckling initierar, driver, handleder och följer upp projekt och processer, samt bygger nätverk och knyter kontakter både inom och utom bibliotekssfären för att skapa strategiska relationer. Omvärlden bevakas genom ett analyserande förhållningssätt. I verksamheten ryms även internationella utblickar och kontakter.

Biblioteksutvecklings verksamhetsberättelse ingår i Verksamhetsberättelse Kulturutveckling 2021(pdf-fil 3050 KB).

Vi fokuserar på utveckling inom följande områden

Biblioteksarenan

Digital delaktighet och kompetens

Läsfrämjande, berättelser och bildning

Kalendarium

I vårt kalendarium kan du se de aktiviteter som Biblioteksutveckling erbjuder.

Nyhetsbrev

Följ vårt nyhetsbrev för att ta del av omvärldsbevakning och senaste nytt om vår verksamhet.

Oktober 2022(Extern länk)