Kultur

Läsfrämjande pågår: Läsfrämjande genom delaktighet – unga

Läsfrämjande pågår, logotyp

Dag: 4 juni
Tid: kl. 9.00 - 11.00
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Hur kan den läsfrämjande verksamheten utvecklas genom delaktighet?
Välkommen att ta del av några exempel från bibliotek som på olika sätt arbetar med delaktighet och målgruppen unga.

Träffa personal från Uppsala stadsbibliotek som berättar hur de arbetar med relationsskapande och gör unga delaktiga i biblioteksverksamheten.

Möt också Tea och Kristina från Gislaveds bibliotek som berättar hur de byggde upp sitt mangabestånd med hjälp av ungdomar.

Alva Stahl, utvecklare kultur för barn och unga på Region Jönköpings län berättar om olika exempel från Mötesplats barnkultur och KulturCrew.

Sista anmälan 31 maj.

Anmälan (Extern länk)