Politik, möten och handlingar

Revisionsberättelser

Revisionsberättelser och bedömning av måluppfyllelse

2021

Revisionsberättelse 2021(pdf-fil 198 KB)

Revisionsberättelse 2021 bilaga: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 328 KB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-fil 2420 KB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser(pdf-fil 8353 KB) 

2020

Revisionsberättelse 2020(pdf-fil 198 KB)

Revisionsberättelse 2020 bilaga: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 332 KB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-fil 2908 KB)

Revisionsberättleser för bolag och stiftelser (pdf-fil 3600 KB)

2019

Revisionsberättelse 2019(pdf-fil 375 KB)

Revisionsberättelse 2019 bilaga: 

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 375 KB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-fil 1932 KB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil 7517 KB)

2018

Revisionsberättelse 2018(pdf-fil 126 KB)

Revisionsberättelse 2018 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 338 KB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-fil 2090 KB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser(pdf-fil 14128 KB)

2017

Revisionsberättelse 2017(pdf-fil 119 KB)

Revisionsberättelse 2017 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 343 KB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-fil 2042 KB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser(pdf-fil 5096 KB)

2016

Revisionsberättelse 2016 (pdf-fil 119 KB)

Revisionsberättelse 2016 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil 267 KB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna (pdf-fil 1422 KB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil 10980 KB)

2015

Revisionsberättelse 2015 (pdf-fil 127 KB)

Revisionsberättelse 2015 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 296 KB)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna(pdf-fil 1267 KB)

Revisionsberättelser för bolag och stiftelser (pdf-fil 2995 KB)

2014

Revisionsberättelse 2014(pdf-fil 128 KB)

Revisionsberättelse 2014 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt (pdf-fil 396 KB)

Bolag(pdf-fil 1385 KB)

Stiftelser(pdf-fil 1427 KB)

2013

Revisionsberättelse 2013(pdf-fil 119 KB)

Revisionsberättelse 2013 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 283 KB)

Bolag(pdf-fil 3498 KB)

Stiftelser(pdf-fil 444 KB)

2012

Revisionsberättelse 2012(pdf-fil 965 KB)

Revisionsberättelse 2012 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 131 KB)

Bolag(pdf-fil 3735 KB)

Stiftelser(pdf-fil 431 KB)

2011

Revisionsberättelse 2011(pdf-fil 117 KB)

Revisionsberättelse 2011 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 209 KB)

Bolag(pdf-fil 4929 KB)

Stiftelser(pdf-fil 432 KB)

Yttrande om tillämpning av insynslagen(pdf-fil 524 KB)

2010

Revisionsberättelse 2010(pdf-fil 59 KB)

Revisionsberättelse 2010 bilaga:

Redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt(pdf-fil 105 KB)