Granskningsrapporter

Resultatet av regionrevisionens granskningar redovisas i rapporter. Rapporterna skrivs av de sakkunniga yrkesrevisorerna som genomfört granskningarna.

Innan rapporterna skickas till respektive nämnd kompletteras de med en skrivelse (missiv) där regionrevisorerna gör egna bedömningar av granskningsresultat och ger rekommendationer om åtgärder med utgångspunkt i granskningsresultat.

I de fall revisorerna begär svar från respektive nämnd återfinns även detta under respektive rapport.

 

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av årsredovising"(pdf-dokument)

Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar

Revisionsrapport "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-dokument)

Missiv till "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-dokument)

Granskning av klagomålshantering inom Jönköpings län 

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-dokument)

Yttrande från nämnden för folkhälsa och sjukvård till "Granskning av klagomålshantering" (pdf-dokument)

Yttrande från patientnämnden till "Granskning av klagomålshantering" (pdf-dokument)

Granskningar 2019 

Granskningar 2018

Granskningar 2017

Granskningar 2016

Granskningar 2015

Granskningar 2014

Granskningar 2013

Granskningar 2012

Granskningar 2011