Politik, möten och handlingar

Granskningsrapporter

Resultatet av regionrevisionens granskningar redovisas i rapporter. Rapporterna skrivs av de sakkunniga yrkesrevisorerna som genomfört granskningarna.

Innan rapporterna skickas till respektive nämnd kompletteras de med en skrivelse (missiv) där regionrevisorerna gör egna bedömningar av granskningsresultat och ger rekommendationer om åtgärder med utgångspunkt i granskningsresultat.

I de fall revisorerna begär svar från respektive nämnd återfinns även detta under respektive rapport.

Granskning av delårsrapport 2021

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2021"(pdf-fil 136 KB)

Missiv till "Gransknign av delårsarpport 2021"(pdf-fil 165 KB)

Skrivelse till "Granskningsrapport 2021"(pdf-fil 158 KB)

Granskning av årsredovisning 2021

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2021"(pdf-fil 135 KB)

Revisionsrapport "Granskning av God ekonomisk hushållning"(pdf-fil 2444 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovisning 2021"(pdf-fil 166 KB)

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising"(pdf-fil 238 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovising"(pdf-fil 179 KB)

Fördjupade granskningar 

Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården"(pdf-fil 330 KB)

Missiv till  "Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården"(pdf-fil 179 KB)

Granskning av hantering av uppskjuten vård 

Revisionsrapport "Granskning av hantering av uppskjuten vård"(pdf-fil 714 KB)

Missiv till "Granskning av hatnering av uppskjuten vård"(pdf-fil 123 KB) 

Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19 

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19"(pdf-fil 492 KB)

Missiv till "Granskning av arbetsmiljön kopplad till covid-19" (pdf-fil 176 KB)

Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin

Revisionsrapport "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19 -pandemin"(pdf-fil 320 KB)

Missiv till "Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin" (pdf-fil 179 KB)

Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete 

Revisionsrapport "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete" (pdf-fil 1000 KB)

Missiv till "Granskning av regionens styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete" (pdf-fil 177 KB)

Granskning av löneprocessen

Revisionsrapport "Granskning av löneprocesen"(pdf-fil 400 KB)

Missiv till "Granskning av löneprocessen" (pdf-fil 161 KB)

Granskning av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar

Revisionsrapport "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-fil 463 KB)

Missiv till "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-fil 22 KB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-fil 1780 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-fil 121 KB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-fil 1888 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-fil 122 KB)

Granskning av klagomålshantering inom Jönköpings län 

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-fil 346 KB)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-fil 180 KB)

Yttrande från nämnden för folkhälsa och sjukvård till "Granskning av klagomålshantering" (pdf-fil 155 KB)

Yttrande från patientnämnden till "Granskning av klagomålshantering" (pdf-fil 112 KB)

Granskningar 2019 

Granskningar 2018

Granskningar 2017

Granskningar 2016

Granskningar 2015

Granskningar 2014

Granskningar 2013

Granskningar 2012

Granskningar 2011