Politik, möten och handlingar

Patientnämnden 2022

Nämnden behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.