Regionstyrelsen 2021

Handlingar och protokoll

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Regionstyrelsen 16 februari

Protokoll(pdf-dokument)
Kallelse(pdf-dokument)

Regionstyrelsen 2 februari

Protokoll

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Regionstyrelsen 9 mars

Protokoll

Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen 6 april

Protokoll

Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen 11 maj 

Protokoll

Kallelse och handlingar

Regionstyrelsens 8 juni

Protokoll

Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen 17 augusti

Protokoll

Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen 28 september

Protokoll

Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen 26 oktober

Protokoll 
Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen 30 november

Protokoll

Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen 21 december

Protokoll

Kallelse och handlingar