Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby