Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 2022

Handlingar och protokoll

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Regionstyrelsen 1 februari

Protokoll

Kallelse och handlingar(pdf-fil 23333 KB)