Politik, möten och handlingar

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet, protokoll när de har justerats.

Sammanträde 2024-03-21

Protokoll (pdf-fil, 640 kB)

Kallelse (pdf-fil, 192 kB)

Ärenden

1. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2023 (pdf-fil, 809 kB)

2. Budget och verksamhetsberättelse, presentation (pdf-fil, 477 kB)

3. VO-College (pdf-fil, 699 kB)

4. Tankar om Teknikcollege (pdf-fil, 438 kB)

5. Samordningsförbunden (pdf-fil, 253 kB)

Samanträde 2024-01-18

Protokoll (pdf-fil, 541 kB)

Kallelse (pdf-fil, 147 kB)

Ärenden

6. Kommunal utveckling Målarbete (pdf-fil, 404 kB)

7. Tillsammansarbetet Nära Vård (pdf-fil, 2093 kB)

8. Smålands Turism  (pdf-fil, 382 kB)

Samanträde 2023-11-30

Protokoll (pdf-fil, 529 kB)

Kallelse (pdf-fil, 918 kB)

Ärenden

1. Presentation Yrkesresan (pdf-fil, 2492 kB)

2. Verksamhetsplan Kommunal utveckling 2024-2026 Utkast (pdf-fil, 1242 kB)

3. Presentation Friluftsliv (pdf-fil, 9629 kB)

Bifogat till protokollet:
Verksamhetsplan Kommunal utveckling 2024 (pdf-fil, 1242 kB)

Samanträde 2023-10-12

Protokoll (pdf-fil, 2203 kB)

Kallelse (pdf-fil, 817 kB)

Ärenden

1. PM inför kommundialog 231003 (pdf-fil, 112 kB)

2. Förslag Sammanträdesplan PKS 2024 (pdf-fil, 122 kB)

3. Delårsrapport Kommunal utveckling 2023 (pdf-fil, 955 kB)

Bifogat till protokollet
Presentation Jönköping (pdf-fil, 220 kB)
Presentation Uppföljning handlingsplan Palliativ vård (pdf-fil, 1642 kB)
Presentaion Nära vård tillsammansarbetet (pdf-fil, 1636 kB)

Samanträde 2023-08-24

Protokoll (pdf-fil, 1494 kB)

Kallelse (pdf-fil, 149 kB)

Ärenden

1. Presentation EFS-projekt (pdf-fil, 2368 kB)

Sammanträde 2023-06-08

Protokoll (pdf-fil, 2406 kB)

Kallelse (pdf-fil, 691 kB)

Bifogat till protokollet
Presentation Resurscentra Heder (pdf-fil, 2490 kB)
Presentation kartläggning förbättrat partnerskap för samverkan (pdf-fil, 116 kB)

Sammanträde 2023-03-23

Protokoll (pdf-fil, 2481 kB)

Kallelse (pdf-fil, 698 kB)

Ärenden

1. Verksamhetsberättelse 2022 (pdf-fil, 659 kB)

5. Beslut om samordningsförbunden (missiv) (pdf-fil, 142 kB)

Samordningsförbunden – principer för samverkan och styrning (pdf-fil, 247 kB)

Förbundsordning Finnveden 2024 (pdf-fil, 313 kB)
Förbundsordning Höglandet 2024 (pdf-fil, 312 kB)
Förbundsordning Södra Vätterbygden (pdf-fil, 313 kB)

Presentationer:

Diskussionsunderlag dimensioneringslagen (pdf-fil, 637 kB)

Mullsjöfrågor (pdf-fil, 605 kB)

Miljöprövning (pdf-fil, 382 kB)

 

Sammanträde 2023-01-12

Protokoll (pdf-fil, 1758 kB)

Kallelse (pdf-fil, 168 kB)

 

Sammanträde 2022-12-15

Protokoll (pdf-fil, 2346 kB)

Kallelse (pdf-fil, 708 kB)

Ärenden

2. Verksamhetsplan 2023-2025 (pdf-fil, 1203 kB)

2. Presentation verksamhetsplan 2023-2025 (pdf-fil, 2261 kB)

Sammanträde 2022-10-20

Protokoll (pdf-fil, 2102 kB)

Kallelse (pdf-fil, 681 kB)

Ärenden

1. Delårsrapport januari-augusti 2022 (pdf-fil, 799 kB)

2. Sammanträdesplan 2023 (pdf-fil, 121 kB)

5. Överenskommelse samordnare familjecentraler (pdf-fil, 83 kB)

6. Resultatuppföljning Kommunal utveckling (pdf-fil, 1008 kB)

7. Presentation samverkan Familjecentraler (pdf-fil, 3027 kB)

Sammanträde 2022-09-08

Protokoll (pdf-fil, 1805 kB)

Kallelse (pdf-fil, 692 kB)

Ärenden

2. Missiv till PKS ang överenskommelse patientnämnd (pdf-fil, 420 kB)

2. Överenskommelse patientnämndsverksamhet (pdf-fil, 133 kB)

Bifogat till protokollet
Presentation utbildning (pdf-fil, 1084 kB)
Presentation samverkan om kollektivtrafik i länet (pdf-fil, 423 kB)

Sammanträde 2022-06-02

Protokoll (pdf-fil, 2179 kB)

Kallelse (pdf-fil, 791 kB)

Ärenden

2. Samarbetsavtal angående naturbruksutbildningar i region Jönköpings län (missiv) (pdf-fil, 444 kB)

2. Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län (slutligt förslag) (pdf-fil, 841 kB)

Bifogat till protokollet

Presentation Miljösamverkan Jönköpings län (pdf-fil, 997 kB)

Presentation Tillsammans möter vi framtidens behov (pdf-fil, 2374 kB)

Sammanträde 2022-04-21

Protokoll (pdf-fil, 2481 kB)

Kallelse (pdf-fil, 711 kB)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse 2021 (pdf-fil, 1062 kB)

2. Riskbedömning (pdf-fil, 326 kB)

Tjänsteskrivelse (pdf-fil, 827 kB)

Utfall budget 2021, budget 2022 (pdf-fil, 554 kB)

Presentationer:

Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse 2021 (pdf-fil, 988 kB)

Avtal och dokument Kommunalt utveckling (pdf-fil, 926 kB)

Möte med anledning av nytt samverkansavtal (pdf-fil, 1209 kB)

 

Sammanträde 2022-02-10

Protokoll (pdf-fil, 2073 kB)

Kallelse (pdf-fil, 696 kB)

Ärenden

Presentation Funktionshinderområdet (pdf-fil, 639 kB)

Presentation område Fritid (pdf-fil, 846 kB)

Sammanträde 2021-12-16

Protokoll (pdf-fil, 2807 kB)

Kallelse (pdf-fil, 839 kB)

Ärenden

1. Verksamhetsplan 2022-2024 (pdf-fil, 1231 kB)

3. Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län (pdf-fil, 841 kB)

4. Tillsammans möter vi framtidens behov 13 kommuner, förslag på skrivning om konsekvenser (pdf-fil, 2155 kB)

6. Brev från Mediacenter (jpg-fil, 371 kB)

9. Förfrågan från Missing People (pdf-fil, 243 kB)

IT-spåret (pdf-fil, 140 kB)

Sammanträde 2021-10-21

Protokoll (pdf-fil, 2169 kB)

Kallelse (pdf-fil, 691 kB)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings Delårsrapport 2 2021 (pdf-fil, 1140 kB)

2. Sammanfattning utredning av ersättning till Naturbruk (pdf-fil, 793 kB)

3. Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län (pdf-fil, 841 kB)
Verksamhetsinriktning för Naturbruksgymnasierna  (pdf-fil, 103 kB)

Förklarande brev tidigare samverkansavtal (pdf-fil, 451 kB)
Samverkansavtal naturbruk (missiv) (pdf-fil, 560 kB)

4. Skrivelse apotek och banktjänster till riksdagens socialutskott (pdf-fil, 443 kB)
Barn och unga socialutskottet (missiv) (pdf-fil, 389 kB)

5. Sammanträdesplan för PKS 2022 (pdf-fil, 129 kB)

6. Specialiserad palliativ vård förslag till genomförandeplan  (pdf-fil, 214 kB)
Sammanställning av svar med anledning av PKS uppdrag (pdf-fil, 269 kB)
Specialiserad palliativ vård i Jönköpings län (missiv) (pdf-fil, 279 kB)

7. Tillsammans möter vi framtidens behov - förslag (pdf-fil, 2155 kB)
Nära vård (missiv) (pdf-fil, 109 kB)

Sammanträde 2021-09-09

Protokoll (pdf-fil, 2424 kB)

Kallelse (pdf-fil, 701 kB)

Ärenden

Specialiserad pallitiv vård förslag till genomförandeplan (pdf-fil, 214 kB)

Tillsammans möter vi framtidens behov 13 kommuner utkast (pdf-fil, 2461 kB)

Barn och unga (pdf-fil, 1970 kB)

Digitaliseringsarbetet Kommunal utveckling (pdf-fil, 1385 kB)

Kunskapsstyrning (pdf-fil, 1085 kB)

Sammanträde 2021-06-03

Protokoll (pdf-fil, 3636 kB)

Kallelse (pdf-fil, 402 kB)

Ärenden

1. Mediacenter: Förbundsorning kommuanlförbundet Mediacenter Jönköping län (pdf-fil, 160 kB)Gällande leveransavtal Mediacenter  (pdf-fil, 2367 kB) Förslag till beslutsunderlag Mediacenter (pdf-fil, 665 kB) Rapport Mediacenter (pdf-fil, 601 kB)

2.Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - utkast (pdf-fil, 2461 kB) Rekommendationsbeslut Tillsammans möter vi framtidens behov (missiv) (pdf-fil, 240 kB)

Presentation Tillsammans möter vi framtidens behov (pdf-fil, 2373 kB)

3. Specialiserad palliativ vård förslag till genomförande plan (pdf-fil, 214 kB)

Sammanträde 2021-04-22

Protokoll (pdf-fil, 248 kB)

Kallelse (pdf-fil, 414 kB)

Ärenden

1. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2020 (pdf-fil, 2774 kB)

Sammanträde 2021-02-11

Protokoll (pdf-fil, 302 kB)

Kallelse (pdf-fil, 490 kB)

Ärenden

1. Specialiserad palliativ vård i Jönköpings län (pdf-fil, 1546 kB)

2. Familjehemsresursen (pdf-fil, 1613 kB)

Sammanträde 2020-12-17

Protokoll (pdf-fil, 247 kB)

Kallelse (pdf-fil, 383 kB)

Ärenden

1. Verksamhetsplan 2021-2023 Kommunal utveckling (pdf-fil, 723 kB)

2. Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2021 (pdf-fil, 1062 kB)

3. Presentation Nära vård PKS 201217 (pdf-fil, 4339 kB)

Sammanträde 2020-10-15

Protokoll (pdf-fil, 269 kB)

Kallelse (pdf-fil, 430 kB)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings delårsrapport januari-augusti 2020 (pdf-fil, 1292 kB)

2. Beslut NTIM 2020-09-15 Valärende - Referensgrupp nationell och regional transportplan (pdf-fil, 112 kB)

3. Resultatuppföljning Kommunal utveckling tertial 2 2020 (pdf-fil, 967 kB)

4. Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (pdf-fil, 818 kB)

Sammanträde 2020-09-17

Protokoll (pdf-fil, 279 kB)

Kallelse (pdf-fil, 497 kB)

Ärenden

1. Sammanträdesplan PKS 2021 (pdf-fil, 120 kB)

2. Översyn av samordningsförbunden i Jönköpings län (pdf-fil, 1664 kB)

3. Barnahus presentation (pdf-fil, 1689 kB)

4. Livsstilssatsningen presentation (pdf-fil, 829 kB)

5. Utredning SOU 2020 33 Planering dimensionering komvux och gymnasieskola presentation (pdf-fil, 1848 kB)

Sammanträde 2020-06-11

Protokoll (pdf-fil, 164 kB)

Kallelse (pdf-fil, 415 kB)

Ärenden

1. Utredning av den palliativa vården i Jönköpings län 2018-05-17 (pdf-fil, 519 kB)

2. Område äldre samt utredning palliativ vård (pdf-fil, 1508 kB)

3. Ungdomsmottagningarna (pdf-fil, 861 kB)

Sammanträde 2020-04-02

Protokoll (pdf-fil, 3331 kB)

Kallelse (pdf-fil, 575 kB)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings resultatuppföljning 2019
(pdf-fil, 1274 kB)

2. Område psykiatri (pdf-fil, 1416 kB)

3. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2019 (pdf-fil, 1344 kB)

 

Sammanträde 2020-01-30

Kallelse (pdf-fil, 570 kB)

Protokoll (pdf-fil, 257 kB)

Ärenden

1. Information om länets skolchefers utredning kring gymnasiesamverkan (missiv) (pdf-fil, 309 kB)

2. Fråga angående gemensam skrivelse inom funktionshinderområdet (missiv) (pdf-fil, 61 kB)

3. Information om EFS-projektet "Räkna med mig" inom området Arbete och delaktighet (missiv) (pdf-fil, 342 kB)

4. Information om partnerskap FoUrum Fritids arbete (missiv) (pdf-fil, 2498 kB)

5. Rapport om Energikontorets arbete (missiv) (pdf-fil, 1068 kB)