Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2022

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby