Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2022

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Handlingar och protokoll 2022

Regionfullmäktige 8 februari

Regionfullmäktige 19 april

Regionfullmäktige 14 juni

Regionfullmäktige 30 augusti

Regionfullmäktige 4 oktober

Regionfullmäktige 8-9 november

Regionfullmäktige 6 december