Regionstyrelsen

Regionstyrelsen sammanträder, ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Handlingar och protokoll

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet.
Protokoll publiceras när de justerats.

Handlingar och protokoll för regionstyrelsen 2018

Handlingar och protokoll för regionstyrelsen 2017

Politisk organisation

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län(Extern länk)

Politisk organisation