2020

Handlingar och protokoll för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020

Nämnd TIM 8 december

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd TIM 17 november

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd TIM 13 oktober

Kallelse och handlingar

Protokoll

 

Nämnd TIM 15 september

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 16 juni

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 19 maj

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 21 april

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

Protokoll omedelbar justering(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 17 mars

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 20 februari

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

 

Nämnd TIM 21 januari

Kallelse och handlingar(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)