Politik, möten och handlingar

Kommunalt forum

ordförandeklubbba
Foto: Johan W Avby

Kommunalt forum är den politiska mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.