Hälsofrämjande rehabilitering, behandling och vårdprevention

Flera personer dansar med armarna uppsträckta.
Det finns ett tydligt samband mellan kultur och ökad hälsa. Dans för personer med Parkinson är ett exempel på stärkande kultur. Foto: Johan W Avby

Vi satsar på förebyggande insatser i hälso- och sjukvården för  att undvika att patienter försämrar sitt hälsotillstånd, men också som en del i rehabilitering eller egenvård. Det kan handla om:

  • Fysisk aktivitet som ett alternativ eller komplement till mediciner i vissa sjukdomstillstånd
  • Kulturunderstödd rehabilitering, till exempel rehabilitering med hjälp av kultur och natur och dans till personer med Parkinson
  • Att utveckla mötesplatser i samhället för att förebygga och behålla den fysiska och psykiska hälsan
  • Att förebygga fallskador, trycksår, undernäring (nutrition) och ohälsa i munnen med hjälp av kvalitetsregister, vårdprogram och metoder i sjukvården.