Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2021

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby