Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar och månad när de beräknas vara klara

  • Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, december 2018
  • Granskning av ANA:s arbete med kompetensförsörjning för näringslivet i Region Jönköpings län, januari 2019
  •  Granskning "Intern styrning och kontroll inom regionstyrelsen, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) samt nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)", mars 2019
  •  Gransking "Efterlevnad utifrån dataskyddsförordningens krav", mars 2019
  • Granskning av Smålands Musik och Teater (SMOT), mars 2019
  • Uppföljning av tidigare genomförda granskningar, mars 2019

Granskningarna gäller revisionsåret 2017 och 2018. Revisionsåret 2017 avslutas när revisorerna lämnar sin revisionsberättelse i april 2018.

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Granskning av cancervården

Revisionsrapport "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Skrivelse till  "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 2

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster"(pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)