Politik, möten och handlingar

Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar:

- Granskning av beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin
- Granskning av arbetsmiljö kopplat till Covid-19
- Granskning av hantering av uppskjuten vård covid-19
- Granskning av regionens arbete med att förstärka vårdhygiens arbete inom primärvården
- Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen
- Granskning av Styrning och kontroll av regionens folkhälsoarbete

Granskningarna gäller revisisionsår 2021.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av delårsrapport 2021

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2021"(pdf-fil 136 KB)

Missiv till "Gransknign av delårsarpport 2021"(pdf-fil 165 KB)

Skrivelse till "Granskningsrapport 2021"(pdf-fil 158 KB)

Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsrapport "Granskning av årsredovising"(pdf-fil 238 KB)

Missiv till "Granskning av årsredovising"(pdf-fil 179 KB)

Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar

Revisionsrapport "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-fil 463 KB)

Missiv till "Gransknign av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar"(pdf-fil 22 KB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-fil 1780 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet"(pdf-fil 121 KB)

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-fil 1888 KB)

Missiv till "Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat"(pdf-fil 122 KB)

Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-fil 346 KB)

Missiv till "Granskning av klagomålshantering inom Region Jönköpings län"(pdf-fil 180 KB)