Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar och månad när de beräknas vara klara

  • "Granskning av patientens rätt", augusti 2019
  • "Granskning av tillgängligheten inom tandvården", augusti 2019
  • "Granskning av avvikelsehanteringsprocess", september 2019
  • "Granskning av intern styrning och kontroll", oktober 2019
  • "Granskning av budget- och planeringsprocessen", december 2019
  • "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter", december 2019

Granskningarna gäller revisionsåret 2017 och 2018. Revisionsåret 2017 avslutas när revisorerna lämnar sin revisionsberättelse i april 2018.

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Revisionsrapport "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Granskning av intern styrning och kontroll

Revisionsrapport "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Granskning årsredovisning 2018

Revisionsrapport "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015 - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016

Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument) - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015(pdf-dokument) - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument) - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015(pdf-dokument) - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016"(pdf-dokument)

Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess

Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning

Revisionsrapport "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Granskning av cancervården

Revisionsrapport "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Skrivelse till  "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 2

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster"(pdf-dokument)

Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster

Revisionsrapport "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster"(pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård"(pdf-dokument)

Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Revisionsrapport "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015"(pdf-dokument)