Politik, möten och handlingar

Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar: 

- Granskning av informationssäkerhet. 
- Granskning av intäktsprocessen. 
- Granskning av regionstyrelsens uppsikt över regionägda bolag.

Granskningarna gäller revisisionsår 2023.  

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin" (pdf-fil, 435 kB)

Missiv till "Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av psykiatrin" (pdf-fil, 180 kB)

Granskning av kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 397 kB)

Missiv till "Granskning av kollektivtrafiken" (pdf-fil, 569 kB)

Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

Revisionsrapport "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 461 kB)

Missiv till "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 789 kB)

Revisions-PM till "Granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon" (pdf-fil, 166 kB)

Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar

Revisionsrapport "Granskning av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 378 kB)

Missiv till "Granskningsrapport av arbetsmiljön vid regionens tre akutmottagningar" (pdf-fil, 668 kB)

Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier

Revisionsrapport "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 283 kB)

Missiv till "Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier" (pdf-fil, 656 kB)

Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 488 kB)

Missiv till "Granskning av samverkan inom hemsjukvården i Region Jönköpings län" (pdf-fil, 202 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning" (pdf-fil, 289 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner i samband med beslut om att införa ny medicinteknisk utrustning"  (pdf-fil, 159 kB)

Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs 

Revisionsrapport "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs" (pdf-fil, 365 kB)

Missiv till "Granskning av Region Jönköpings läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs"  (pdf-fil, 178 kB)

Granskning av omställningen till en god och nära vård

Revisionsrapport "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 350 kB)

Missiv till "Granskning av omställningen till en god och nära vård" (pdf-fil, 179 kB)

Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 

Revisionsrapport "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 540 kB)

Missiv till "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 181 kB)

Yttrande till "Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030" (pdf-fil, 130 kB)

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Revisionsrapport "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet" (pdf-fil, 431 kB)

Missiv till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"   (pdf-fil, 183 kB)

Yttrande till "Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"  (pdf-fil, 143 kB)