Arbetsordning och reglementen för politiska organ

Arbetsordning för regionfullmäktige (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 319 KB)

Arbetsordning för styrelse nämnder utskott beredningar och delegationer (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06 - reviderat 2022-05-04)(pdf-fil 248 KB)

Reglementen

Reglemente för regionstyrelsen (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 235 KB)

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott RSAU (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-fil 111 KB)

Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-fil 118 KB)

Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-fil 118 KB)

Reglemente för nämnd för folkhälsa och sjukvård (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 193 KB)

Reglemente för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 191 KB)

Reglemente - Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet.pdf(pdf-fil 151 KB)

Reglemente för nämnd för trafik infrastruktur och miljö (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 179 KB)

Reglemente för patientnämnd (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 163 KB)

Reglemente för parlamentarisk nämnd (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 147 KB)

Reglemente för revisorerna 2019-2022 (fastställt regionfullmäktige 2018-12-04)(pdf-fil 136 KB)

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser inkl reglemente krisledningsnämnd

Reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2020.pdf(pdf-fil 187 KB)

Reglemente för Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-2020.pdf(pdf-fil 201 KB)

Arbetsordning Kommunalt forum (fastställt av regionstyrelsen 2018)(pdf-fil 179 KB)

Delegationsordning

Delegationsordning för regionstyrelsen (fastställt 2022-03-08)(pdf-fil 169 KB)

Delegationsordning för nämnd för folkhälsa och sjukvård(pdf-fil 254 KB)

Delegationsordning för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet(pdf-fil 267 KB)

Delegationsordning för nämnd för trafik infrastruktur och miljö(pdf-fil 241 KB)

Delegationsordning för patientnämnd(pdf-fil 217 KB)

Delegationsordning för parlamentarisk nämnd(pdf-fil 205 KB)

Regiondirektorens vidaredelegering från styrelse och nämnder(fastställt 2022-03-08(pdf-fil 265 KB)(pdf-fil 264 KB)

Bilaga till regiondirektörens vidaredelegering från styrelse och nämnder(pdf-fil 209 KB)