Arbetsordning och reglementen för politiska organ

Arbetsordning för regionfullmäktige (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 319 KB)

Arbetsordning för styrelse nämnder utskott beredningar och delegationer (fastställt av rergionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 258 KB)

Reglementen

Reglemente för regionstyrelsen (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 235 KB)

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott RSAU (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-fil 123 KB)

Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-fil 118 KB)

Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation (fastställt regionstyrelsen 2019-01-29)(pdf-fil 118 KB)

Reglemente för nämnd för folkhälsa och sjukvård (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 193 KB)

Reglemente för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 191 KB)

Reglemente - Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet.pdf(pdf-fil 151 KB)

Reglemente för nämnd för trafik infrastruktur och miljö (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 179 KB)

Reglemente för patientnämnd (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 163 KB)

Reglemente för parlamentarisk nämnd (fastställt av regionfullmäktige 2018-11-06)(pdf-fil 147 KB)

Reglemente för revisorerna 2019-2022 (fastställt regionfullmäktige 2018-12-04)(pdf-fil 136 KB)

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser inkl reglemente krisledningsnämnd(pdf-fil 558 KB)

Reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2020.pdf(pdf-fil 187 KB)

Reglemente för Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-2020.pdf(pdf-fil 201 KB)

Arbetsordning Kommunalt forum (fastställt av regionstyrelsen 2018)(pdf-fil 179 KB)

Delegationsordning

Delegationsordning för regionstyrelsen(pdf-fil 274 KB)

Delegationsordning för nämnd för folkhälsa och sjukvård(pdf-fil 254 KB)

Delegationsordning för nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet(pdf-fil 267 KB)

Delegationsordning för nämnd för trafik infrastruktur och miljö(pdf-fil 241 KB)

Delegationsordning för patientnämnd(pdf-fil 217 KB)

Delegationsordning för parlamentarisk nämnd(pdf-fil 205 KB)

Regiondirektörens vidaredelegering från styrelsen och nämnder(pdf-fil 264 KB) Gäller fr o m 2020-10-26

Bilaga till regiondirektörens vidaredelegering från styrelse och nämnder(pdf-fil 209 KB)