Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet

Ung person på skateboard.
Jämlik hälsa - hela livet! Foto: Johan W Avby

Alla ska ha tillgång till en jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. Därför utvecklar vi nya arbetssätt och metoder som utgår från våra invånares behov och förutsättningar – för alla är olika, och ska vi lyckas nå en jämlik folkhälsa måste vi erbjuda fler sätt än ett.

I strategin och handlingsplanen "Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län" samlar vi insatser som bidrar till en mer jämlik hälsa. Arbetet sker i samverkan med många andra, till exempel länets kommuner, myndigheter, föreningsliv och civilsamhälle.

Det kan till exempel handla om:

  • Barn, unga och äldres hälsa och livsvillkor
  • Samhällsplanering och närmiljö
  • Medborgarmedverkan
  • Hälso- och samhällsekonomi

Utöver insatserna i handlingsplanen sker ett aktivt arbete för jämlik hälsa hos olika målgrupper och med verktyg som gör skillnad. Vi driver exempelvis insatser med kulturen som verktyg för att öka tillgången av kultur för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds i samhället. Vi gör även insatser för nyanländas hälsa, HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättning.