Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2020

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby