Kultur

Studieresa

Dag: 28 maj
Tid: kl. 9.30 - 16.00
Plats: Borås
Kontakt: johanna.billven@rjl.se och lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer och personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Vi träffas på Borås stadsbibliotek, där vi under dagen får presentation av Knallebiblioteken (Extern länk) och Knacka på! (Extern länk) 

Fika och lunch ingår. Du ordnar själv din resa till Borås.

Hitta till Borås stadsbibliotek:
Adress: Kulturhuset P.A. Halls Terrass 2, 501 80 Borås
Parkering finns i och runt Kulturhuset på Sturegatan eller Schelegatan (Bäckängsgymnasiet)

Hitta till Röda rummet:
Ingång via huvudentrén i Kulturhuset från P.A. Halls Terrass. Röda rummet ligger en trappa upp.

Begränsat antal platser. Bibliotekschefsnätverket samt nätverken Språklust och Barns delaktighet och inflytande är särskilt inbjudna.

Program

9.30 Drop-in-fika i Röda rummet, Borås stadsbibliotek.

10-12 Förmiddagsaktivitet. Två alternativ:

Alternativ 1: Knallebiblioteken – bibliotekssamverkan mellan åtta kommuner. Bibliotekschef Olof Berge-Kleber och projektledare Maria Nordin berättar.

Alternativ 2: Familjecentralen Boda, Hässleholmen.
Bibliotekarie Pernilla Wakman Sjögren visar biblioteket på familjecentralen och berättar om sin samverkan. Samåkning från Stadsbiblioteket.

12-13 Gemensam lunch på Borås stadsbibliotek.

13-15 Visningar i grupper:

Knacka på! Barnens kulturrum.
Lotta Lindeblad, verksamhetssamordnare visar lokalerna och berättar hur de arbetar praktiskt med små barns delaktighet. 

Unga-biblioteket på Stadsbiblioteket.
Ungdomsbibliotekarie Anna Södergren, visar lokalerna och berättar hur de arbetat med ungdomar för att förändra sin ungdomsavdelning och hur de fortsatt arbetar med delaktighet och involvering.

15.00 Kaffe, te och frukt i Röda rummet.

Därefter finns möjlighet att besöka Biblioteksmuséet för en guidad tur, ca 45 min, tillsammans med Olof Berge-Kleber.
Sturegatan 36 Biblioteksmuseet Borås

Detaljerat program och förberedelser skickas ut till anmälda deltagare.

 

Sista anmälningsdag 6 maj. 

Om du är anmäld men får förhinder efter detta datum kan du överlämna din plats till en kollega genom att meddela till biblioteksveckling@rjl.se

Anmälan (Extern länk)