Kultur

Talboken kommer i Legimus

Dag: 29 maj
Tid: kl. 08.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Personal och Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län


Idag är Talboken kommer (TBK) en tjänst där de som prenumererar på en dagstidning som taltidning även kan få talböcker direkt från biblioteket till sin Daisyspelare.
Under 2024 lanseras tjänsten Talboken kommer i Legimus som gör det möjligt även för personer som inte prenumererar på en taltidning att få talböcker från biblioteket genom Legimus.

Hillevi Andreasson, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, berättar om förändringarna i tjänsten Talboken kommer samt tekniska förutsättningar och hur man som folkbibliotek gör för att komma igång.
Hillevi berättar även om andra nyheter i Legimus. Det finns också möjlighet att ställa frågor till Hillevi.

Välkommen!


Sista anmälningsdag 24 maj

Anmälan (Extern länk)