Stephen Burks tilldelas Bruno Mathsson Design Residency 2024

Stephen Burks tilldelas Bruno Mathsson Design Residency 2024

En man sitter i mitten av tre flätade utestolar med träd i bakgrunden.
Under en månads tid i sommar kommer Stephen Burks – en av USA:s mest tongivande och välrenommerade formgivare – till Värnamo för att bo, arbeta och samarbeta med lokala hantverkare och tillverkningsindustri. Här syns Burks med sin Kida Dining Chair (Dedon) från 2023.

Region Jönköpings län har glädjen att meddela att den förste stipendiaten till det nybildade Bruno Mathsson Design Residency är Stephen Burks, en av USAs mest tongivande och välrenommerade formgivare. Burks kommer att vara på plats i Värnamo för att medverka i residenset 15 maj-15 juni 2024. This information will follow in English.

Under perioden kommer han att bo och verka i ett hus i Värnamo från 1955, ritat av arkitekten och möbeldesignern Bruno Mathsson (1907-88) som ursprungligen beställdes av Sven Lundh (grundare av Källemo och initiativtagare till Vandalorum). Under sin vistelse får Burks möjlighet att besöka den omfattande möbel- och tillverkningsindustrin i Jönköpingsregionen. Han erbjuds även en fördjupning i Bruno Mathssons gärning samt att hålla en offentlig föreläsning på Vandalorum.

– Jag tror att ju närmare handen kommer själva skapandet, desto större potential finns det för innovation. Bruno Mathsson-residenset kommer att föra in mitt sätt att arbeta i en dialog med svensk designhistoria och industriell expertis och samtidigt ifrågasätta vem som deltar i designfältet och vem som gynnas. När världen står inför fortsatta globala kriser har design förmågan att skapa fler samtal kring fler frågor för fler människor. Än idag är Mathssons arv ett levande bevis på detta, säger Stephen Burks.

Nystartat residens

Bruno Mathsson Design Residency är ett nystartat residens som erbjuder en internationell designer tid för efterforskning, utveckling, nätverkande och fokus, inom ramen för Vandalorum och Jönköpings läns omfattande tillverkningsindustri. Residenset drivs av Region Jönköpings län och Vandalorum, med stöd av IASPIS/Konstnärsnämndens internationella program inom bild- och formområdet och Värnamo kommun, i samarbete med entreprenör och möbelsamlare Johan Sjöberg, Bruno Mathsson International och Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons fond.

– Jönköpings län har en rik tradition av samarbete mellan formgivare och tillverkningsindustri. Det är glädjande att det kom in så många ansökningar från stora delar av världen till Bruno Mathsson Design Residency. Det visar att vi har något starkt att bygga vidare på i länet, säger Kerstin Hammar (M), regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

43 kvalificerade formgivare från fem världsdelar sökte till residenset i år. Juryn bestod av Dr. Mateo Kries, museichef, Vitra Design Museum; Jenny Nordberg, designer; Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef, Region Jönköpings län; Lennart Alves Gernes, bild- och formutvecklare, Region Jönköpings län; samt Elna Svenle, museichef, Vandalorum.

Kulturen som platsutvecklare

Media är välkomna till Science Park Towers i Jönköping torsdagen den 8 februari klockan 11.00 under Reglabs årskonferens. Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling där regioner, myndigheter, forskare med flera möts. I ett föredrag som startar klockan 11.15 berättar Lennart Alves Gernes, bild- och formutvecklare på Region Jönköpings län, om SPOK, Bruno Mathsson Design Residency och andra lokala exempel på kulturen som platsutvecklare. Efter föredraget är Lennart Alves tillgänglig för intervju.

Kontakt

Lennart Alves Gernes
Bild- och formutvecklare på Region Jönköpings län
073-707 35 24
lennart.alvesgernes@rjl.se

Om Stephen Burks

Stephen Burks (född 1969, baserad i New York) är designer och professor i arkitektur vid Columbia University i New York. Burks är utbildad vid Illinois Institute of Technology i Chicago och Columbia University. Han är den förste afroamerikanen att motta Smithsonian Cooper Hewitt National Design Award i produktdesign. På egen hand eller genom samarbete med ideella organisationer som Aid To Artisans, Artesanias de Colombia, Clinton Global Initiative, Design Network Africa och Nature Conservancy har Burks arbetat med produktutveckling i samarbete med hundratals konsthantverkare i över 15 länder på sex kontinenter. Burks drivs av en designvision som innefattar en mångfald av kulturella perspektiv. Hans projekt Man Made överbryggar klyftan mellan autentisk produktion i utvecklingsländer, industriell tillverkning och samtida design. 

Burks har ställt ut internationellt på bland annat Art Basel/Design Miami, Cooper-Hewitt National Design Museum, MAD Museum of Art & Design, Philadelphia Art Museum, Salone del Mobile, Milano, Hong Kong Shenzhen Biennale, Stockholm Furniture Fair och Studio Museum Harlem. Han har bland annat mottagit utmärkelserna Illinois Institute of Technology Alumni Professional Achievement Award, Brooklyn Museum Modernism Young Designer Award och United States Artists Architecture & Design Target Fellowship Grant. Burks har även verkat som produktutvecklingskonsult för globala varumärken som Dedon, Missoni och Swarovski.

 

Stephen Burks awarded The Bruno Mathsson Design Residency 2024

Stephen Burks will be the first recipient of the newly established Bruno Mathsson Design Residency. Burks, a prominent American designer, will participate in the residency from May 15 to June 15, 2024, residing and working in a house from 1955 in Värnamo designed by architect and furniture designer Bruno Mathsson, commissioned by Vandalorum’s founder Sven Lundh.

The residency offers Burks the opportunity to explore the extensive furniture and manufacturing industry in the Jönköping region, studying Bruno Mathsson's work and delivering a public lecture at the Vandalorum Museum of Art and Design.

– I believe the closer the hand gets to the act of making, the more potential there is for innovation. The Bruno Mathsson residency will bring my way of working into conversation with Swedish design history and industrial expertise while questioning who participates in design and who benefits. As the world faces continued global crises, design has the capacity to create more dialogue around more issues for more people. Even today, Mathsson’s legacy is living proof of this, says Stephen Burks.

The Bruno Mathsson Design Residency, initiated to provide international designers time for research, development, networking, and focus, operates within the framework of Vandalorum and the Jönköping region's manufacturing industry. The residency is run by Region Jönköping County and Vandalorum, with support by IASPIS/The Swedish Arts Grants Committee International Programme for Visual and Applied Art and Värnamo Municipality, in collaboration with entrepreneur and furniture collector Johan Sjöberg, Bruno Mathsson International, and the Karin and Bruno Mathsson Foundation.

– Jönköping County has a rich tradition of collaboration between designers and the manufacturing industry. It is gratifying that so many applications came in from large parts of the world for the Bruno Mathsson Design Residency. It shows that we have something strong to build on in the county, says Kerstin Hammar (Mod), Councillor on the Regional Executive Board and president of the Attraction, Enterprise and Employment Committee.

This year, 43 qualified designers from five continents applied for the residency, with a jury consisting of Dr. Mateo Kries, Director, Vitra Design Museum, Weil am Rhein; Jenny Nordberg, designer, Röstånga; Magnus Jonsson, Head of Culture, Region Jönköping County; Lennart Alves Gernes, Art and Design Developer, Region Jönköping County; and Elna Svenle, Museum Director, Vandalorum, Värnamo.

About Stephen Burks
Stephen Burks (b. 1969, based in New York) is a designer and professor of architecture at Columbia University in New York. He studied architecture at the Illinois Institute of Technology and Product Design at IIT’S Institute of Design, as well as attending Columbia University’s Graduate School of Architecture. Burks is the first African American to receive the Smithsonian Cooper Hewitt National Design Award in product design. Independently and through association with the non-profits Aid To Artisans, Artesanias de Colombia, the Clinton Global Initiative, Design Network Africa and the Nature Conservancy, Burks has worked as a product development consultant in close collaboration with hundreds of artisans in over 15 countries on six continents. He believes in a pluralistic vision of design that is inclusive of all cultural perspectives. His Man Made project bridges the gap between authentic developing world production, industrial manufacturing and contemporary design. 

Burk’s work has been exhibited internationally including the Armory Show, Art Basel/Design Miami, Cooper-Hewitt National Design Museum, MAD Museum of Art & Design, Philadelphia Art Museum, Salone del Mobile, Hong Kong Shenzhen Biennale, and the Stockholm Furniture Fair, and the Studio Museum Harlem. He has received various awards, including the Illinois Institute of Technology Alumni Professional Achievement Award, the Brooklyn Museum Modernism Young Designer Award, and the United States Artists Architecture & Design Target Fellowship Grant. Burks has also served as a product development consultant global brands like Dedon, Missoni, and Swarovski.